top of page

Kunt u het lesgeld niet betalen voor uw kind(eren) om financiële redenen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de leskosten. Het Muzecollectief verwijst u graag door naar de volgende organisaties:

 

Stichting Leergeld (in de gemeente Zutphen en Lochem)

Biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Stichting Leergeld komt kinderen van 4 tot 18 jaar tegemoet die in een gezin opgroeien met een laag inkomen.
Voor Zutphen zie voor meer informatie.
Voor Lochem zie voor meer informatie.

Jeugdfonds Sport en Cultuur (in gemeente Zutphen en Lochem)

Dit fonds heette ook 'Jeugdcultuurfonds'.
Zie hier extra informatie over het JFSC Gelderland. Hier kun je als ouder, leerkracht, hulpverlener, docent budget aanvragen voor een kind dat graag op muziekles wil.

 

Gemeente Zutphen:

Meedoenregeling (gemeente Zutphen)

De gemeente Zutphen heeft de Meedoenregeling waardoor volwassenen met een minimaal inkomen toch lessen kunnen volgen.
De Meedoen-regeling vraag je aan via het aanvraagformulier. Dit formulier kun je ook afhalen bij de balie van Het Plein. Zie voor meer informatie Meedoenregeling Zutphen.

Kindpakket (gemeente Zutphen)

Je kan ook eventueel gebruik maken van het Kindpakket. Dit is een extra financiële ondersteuning voor gezinnen met een laag inkomen. De regeling levert een bijdrage in de kosten die gemaakt worden voor je kinderen. Voor elk kind kan je een bijdrage aanvragen.

Stichting Het Gebroeders Bakkers Weeshuis (gemeente Zutphen)

Een aanvraag doen kan via dit formulier.

 

Gemeente Lochem:

Meedoenregeling (gemeente Lochem)

Bij de gemeente Lochem kan iedereen vanaf 4 jaar oud in aanmerking komen voor een minimaregeling. Dat gaat via het Zorgloket van de gemeente Lochem.  Zie voor meer informatie Meedoenregeling Lochem.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Het Volwassenfonds Sport & Cultuur is voor volwassenen vanaf 18 jaar. Het fonds helpt met het betalen van de kosten voor het lesgeld.
Zie voor meer informatie.

Landelijk:
Nationaal Fonds Kinderhulp

Staat kinderen financieel bij om hun passie te kunnen uitvoeren of hen te helpen bij hun ontwikkeling. Aanvraag kan alleen gedaan worden door een maatschappelijke organisatie waar het kind/gezin bekend is, niet door particulieren. Aanvraag is ook alleen mogelijk als nergens anders beroep op wordt gedaan.
Zie voor meer informatie.

bottom of page