top of page
Het Muzecollectief bestaat 5 jaar!!!! 


Wij zijn trots op ons collectief van 28 muziekdocenten en hun bloeiende lespraktijken. Dit jaar bestaat het Muzecollectief 5 jaar en dat vieren we graag. Dat de docenten van het Muzecollectief intensief en graag met elkaar samenwerken wordt op zaterdag 20 januari zichtbaar tijdens het 1e Lustrum Concert. Individueel werkend en in fantastische samenwerking opereren:het Muzecollectief springlevend midden in de Zutphense en Lochemse samenleving. 
Komt allen luisteren naar het docentenconcert op zaterdagmiddag 20 januari Matinee om 15:00 uur in de Buitensociëteit van de Hanzehof. 
Vrije toegang, vrije gift na afloop.

bottom of page